Overdrachten

OVERDRACHTEN

Bij de Wet van 6 februari 1992, Stb.81 is in de Overgangswet nieuw BW een nieuw artikel 254 ingevoegd. Krachtens deze bepaling is het mogelijk dat de levering van binnenschepen in plaats van een notariele akte, zoals artikel 199 van Boek 8 jo. artikel 89 lid 4 van Boek 3 voorschrijft een onderhandse akte wordt gebezigd, die is opgesteld en ondertekend door een makelaar in binnenschepen (BRON: Ministerie v Justitie).

Voor overdracht van een – in het scheepsregister ingeschreven – vaartuig beschikken wij over een ministeriele aanwijzing en kunnen wij voor u de overschrijving in het kadaster verzorgen. Snel en tegen scherpe tarieven.